Τα κείμενά μου σε αυτή την σελίδα δημοσιεύθηκαν (ή προορίζονταν για δημοσίευση) σε
εφημερίδες,  περιοδικά και διάφορες ιστοσελίδες. Δεν αντανακλούν πάντα
τις προσωπικές μου απόψεις αλλά θεωρώ ότι έχουν ενδιαφέρον.


English (14)

The car as it leaves Xanthi behind it, climbs up to the mountains of the prefecture in a magical landscape. "Switzerland is over here," Hussein will tell us a little later in a café in Mykis. The fact that the area is poor and is far from the corresponding areas of the Greek province is easily distinguishable. Small lots, improvised greenhouses, agricultural work with horses and mules. Images of another era.

For the past several months Iraq has been is the eye of the storm that has hit the Middle East. The war against the "Islamic state" passes through Iraq, while the recent attack in Paris reminded us that the problem of terrorism is not a "privilege" of just some countries of the Middle East and Africa. The Ambassador of Iraq in Greece...
Δευτέρα, 27 Μαϊος 2013 15:31

Libya, one year after the revolution

Things went wrong from the beginning, at the airport. The 60 Euros needed for the visa had to be in Libyan dinars and at that hour, past midnight, the currency exchange office was closed. All five ATM machines were out of order and some bearded men had started to stare… Well, this was my first lesson: in Libya, never give up hope. There is always a solution, and usually someone to help; just like that, just because you need help...

Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2012 19:57

The Lagarde list and corruption in Greece

Three years ago, when the then Prime Minister of Greece George Papandreou told the president of Eurogoup, Jean Claude Juncker, that “I am ruling a corrupt country”, he provoked strong reactions. Mainly within Greece’s borders, because the country was at the time facing tough choices and its economic future and credibility were at stake, so the PM’s comment was a real coup de grace.

Σελίδα 2 από 2