601

Η εργασία για έναν άνθρωπο που έχει νοσήσει ψυχικά είναι δικαίωμα και θεραπεία που τον βοηθά να επαναπροσδιορίσει την ύπαρξή του. Στη χώρα μας ακόμα και σήμερα οι περισσότεροι λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας παραμένουν αποκλεισμένοι από την αγορά εργασίας. Δεν έχουν σχεδιαστεί δηλαδή διαδικασίες επιστροφής αυτών των ανθρώπων στην κοινωνική ζωή και πρωτοβουλίες επανένταξης στην απασχόληση. Συναντήσαμε ωφελούμενους υπηρεσιών ψυχικής υγείας και συζητήσαμε μαζί τους τις δυσκολίες με τις οποίες έχουν έρθει αντιμέτωποι όταν επιχείρησαν να γίνουν εκ νέου μέρος της παραγωγικής διαδικασίας.

Δείτε ολόκληρο το επεισόδιο για την ψυχική υγεία: https://youtu.be/huxkkLSzH7Q

#mentalhealth #mentalhealthawareness #ψυχικήυγεία