394

Η ιστορική πόλη ετοιμάζει την άμυνα της απέναντι στο ρωσικό στρατό, καθώς ο κλοιός σφίγγει καθημερινά. Οι Ρώσοι βρίσκονται ήδη στο Μικολάιβ την τελευταία μεγάλη πόλη του Νότου πριν την Οδησσό. Παράλληλα, την έχουν αποκλείσει από θαλάσσης και τα ρωσικά πλοία βομβαρδίζουν σποραδικά τα παράλια της. Οι κάτοικοι της Οδησσού κάνουν ότι μπορούν για να ενισχύσουν την άμυνα της, βοηθώντας στη συλλογή τροφίμων και φαρμάκων, στη δημιουργία οχυρώσεων, ενώ πολλοί εκπαιδεύονται ακόμη και για την περίπτωση που θα χρειαστεί να πιάσουν όπλο στα χέρια τους.