703

130 000 μάσκες δωρεά από την Κίνα, στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό

Videos in Report