975

Ένας απόφοιτος της ΑΣΟΕΕ δημιούργησε το Studdle μια εφαρμογή για τηλέφωνα και υπογογιστές που θα κάνει ευκολότερη τη ζωή όσων σπουδάζουν στην Ελλάδα

Videos in Report