Μποπάλ. Το κυνήγι του κέρδους και ο τάφος του Ινδού


  Published on 2018-01-25

Ρεπορτάζ για τις επιπτώσεις του μεγαλύτερου βιομηχανικού δυστυχήματος στην ιστορία

  Create playlist

Videos in Mini doc