Άχμεντ Εϊουέιντα, υπεύθυνος της Παγκόσμιας Τράπεζας για την πολιτιστική κληρονομιά και τον τουρισμό


  Published on 2018-12-05

Άχμεντ Εϊουέιντα, υπεύθυνος της Παγκόσμιας Τράπεζας για την πολιτιστική κληρονομιά και τον τουρισμό

  Create playlist

Videos in Interviews