Ζουράμπ Πολολικασβίλι: Ο τουρισμός είναι ο πιο εύκολος δρόμος για τη δημιουργία θέσεων εργασίας


  Published on 18-12-05

Ζουράμπ Πολολικασβίλι:  Ο τουρισμός είναι ο πιο εύκολος δρόμος για τη δημιουργία θέσεων εργασίας

  Create playlist

Videos in Interviews